Houvast bieden in de storm: ruimte bieden aan kinderen en jongeren van wie de ouders in een (hoog)conflictscheiding zitten

NIEUW !!!!

Wanneer ouders scheiden, stormt het stevig in het leven van de kinderen. Het is intens, verwarrend, emotioneel,.. de storm woedt doorheen alle levensgebieden van alle betrokkenen. In de meeste gevallen gaat de storm na een tijdje terug liggen. Het systeem vindt opnieuw een evenwicht, iedereen vindt zijn plek, relaties krijgen een vernieuwde vorm. Wanneer echter het conflict de ouders blijft meesleuren, gaat de storm niet liggen. Ouders en kinderen krijgen geen rust. De kwetsuren zijn te diep, de relaties staan onder hoogspanning, de patronen worden destructief… .

Voor kinderen en jongeren is het moeilijk zich staande te houden. Hun ouders en vaak hun hele netwerk is besmet door het conflictvirus, niemand lijkt ertegen bestand. Kinderen en jongeren zijn de enige die moeten proberen verbonden te blijven met 2 werelden die in oorlog zijn met elkaar.

Hoe steun je kinderen en jongeren in deze zoektocht? Welke taal gebruik je in het spreken met hen over de storm die woedt in hun context? Binnen welke setting kan/mag je met hen aan de slag gaan? Welke doelstellingen kan je formuleren binnen een therapeutische en begeleidingscontext? Hoe geef je kinderen en jongeren handvaten om zichzelf staande te houden in deze storm? Hoe leer je hen nog verbindend te communiceren, wanneer in hun context enkel conflicttaal wordt gesproken? Hoe help je hen in hun zoektocht om een eigen kleur te vinden in een wereld die zwart wit is geworden? Hoe stimuleer je hen te blijven inzetten op een relatie met beide ouders, afgestemd op hun eigen nood en ontwikkelingsfase?

Tijdens deze 3 dagen ga ik met jullie dieper in op wat een hoogconflictscheiding betekent voor een kind/jongere en voor zijn/haar ouders. Vanuit het motto dat begrip interventies creëert die groei bevorderen, definieer ik eerst wat het unieke is aan een hoogconflictscheiding. Ik belicht in een heldere taal en adhv duidelijke beelden wat er gebeurt tussen de verschillende betrokkenen van het systeem. Ik licht toe in welke taal met kinderen en jongeren gesproken kan worden over de storm die woedt op een niet-veroordelende, doch wel begripvolle manier, die het lijden van het kind centraal zet en erkent èn die een kind benadert als actieve actor in het systeem.

Ik ga dieper in op het juridische kader en hoe dit bepalend kan zijn voor je setting en je doelstelling. Ik geef handvatten hoe je je als hulpverlener kan verankeren aan een duidelijke visie en stevig model, om te verhinderen dat je meegesleurd wordt in de storm.

Ik zoom in op verschillende interventies die steunend zijn om kinderen en jongeren houvast te bieden in de storm. Ik stelt jullie ook de toolbox voor hulpverleners voor, die ontwikkeld werd ter ondersteuning van het werken met gezinnen in een hoogconflictscheiding en vertel hoe deze box kan gebruikt worden in het werken met de kinderen en jongeren.

De theorie wordt aangevuld met het aanleren van concrete methodieken, vanuit een heldere visie en gebaseerd op een jarenlang therapeutische ervaring.

Na 2 dagen kan je aan de slag vanuit een duidelijk kader in je werk met kinderen, jongeren en hun ouders.

Op dag 3 is er ruimte voor casussen en vragen vanuit de eigen praktijk.

Praktische informatie

Trainer

Ik ben Vanessa Maes, klinisch psycholoog (VUB) en systeemtherapeute ( IPRR). Ik was jarenlang werkzaam in CGG PassAnt vzw, waar ze ruime ervaring opdeed als psychotherapeute voor gezinnen in een hoogconflictscheiding. Momenteel ben ik werkzaam in een privé praktijk, waar ik gezinnen begeleid in deze complexe scheidingen, maar ook bij rouw en verlies.

Ik ben auteur van het boek "De helft van mij" en ontwikkelde ook de toolbox “Blijven staan ondanks de storm. Handleiding voor hulpverleners. Hoe je als hulpverlener ouders in een hoogconflictscheiding kan begeleiden vanuit parallel solo ouderschap." Ik ben een veelgevraagd spreker en trainer rond dit thema, in België. In Nederland ben ik medeoprichter en zaakvoerder van het instituut IPSO+ ( Instituut voor Parallel Solo Ouderschap)

Doelgroep:

Psychologisch en (ortho)pedagogisch geschoolden of therapeuten geschoold in menswetenschappen, die rond deze thematiek werken met ouders en gezinnen in een therapeutische of bemiddelingscontext

Praktisch

Momenteel wordt deze training enkel aangeboden in Nederland als 3-daagse kindtraining "Houvast bieden in de storm: Ruimte maken voor kinderen en jongeren van wie de ouders in een conflictscheiding zitten" vanuit het instituut IPSO+. Klik hier voor data en praktische informatie.

Houvast bieden in de storm: werken met kinderen en jongeren van wie de ouders in een hoogconflictscheiding zitten

Inschrijven voor een open training?

Check hier!

Liever in Vlaanderen?

Contacteer me!

Bij voldoende aanvragen, plannen we iets