Producten

WebshopWebshopWebshop

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten

Boeken

Voor gescheiden ouders

De helft van mij - Borgerhoff en Lanmerights -

Papieren boek - 25 euro

Boek met softcover. 342 pagina's. Prijs is exclusief verzending.

Een (hoogconflict)scheiding is vaak dermate overweldigend dat je jezelf als ouder niet meer herkent. Wat betekent dit concreet voor jou en je kind? Hoe vind je het zelfvertrouwen terug dat je broodnodig hebt om je kind op een warme en consequente manier op te voeden? En wat als de andere ouder tegenwerkt?
Dit boek is geschreven voor elke gescheiden ouder die op zoek is naar steun, erkenning en handvaten om zich opnieuw sterker te voelen én de beste versie van zichzelf te zijn voor het kind. Ook wanneer de strijd met de andere ouder nog hevig woedt of wanneer er veel verschillen en spanningen zijn tussen beide ouders.
De helft van mij is gebaseerd op de visie van het zogenaamde Parallel Solo Ouderschap, een methodiek die werd ontwikkeld voor ouders in een complexe of conflictueuze scheiding. Maar de inhoud is zo herkenbaar dat de handvaten en oefeningen kunnen worden gebruikt door elke gescheiden ouder die zich soms onzeker voelt in zijn ouderschap.
Het boek biedt psycho-educatie voor ouders, maar ook voor de mensen rondom hen, die hen willen steunen en helpen bij datgene dat voor elke ouder het belangrijkste is: er zijn voor de kinderen.

 • Sterker als ouder : Concrete tips, erkenning en handvaten die je sterker zullen maken in jouw ouderschap
 • Handig advies: Focust niet op het samen ouder blijven na een scheiding, noch op het beter communiceren met elkaar als ouders, maar op wat jij zelf kan doen, ook als de ander niet mee wil
 • Jarenlange praktijkervaring: Op basis van kennis en ervaring, gebaseerd op twintig jaar praktijkervaring van de auteur

Voor hulpverleners


 • Toobox voorBlijven staan ondanks de storm - Toolbox voor hulpverleners - Garant - 75 euro

Online Cursussen

Voor gescheiden ouders

 • Jouw netwerk:

Je staat er niet alleen voor. Gelukkig heb je mensen om op terug te vallen. Zij helpen je. Of toch niet? Is je netwerk een steun? Of niet altijd? In deze cursus leer je over wat scheiding met hen doet. En hoe jij hen kan vertellen wat je nodig hebt.
Misschien ben je wat mensen verloren bij de scheiding. Misschien zijn er mensen rondom jou die je niet meer helemaal begrijpen. Misschien voel je je minder verbonden met de mensen waarmee je vroeger een klik had. Je netwerk kan soms erg door elkaar geschud worden, wanneer je door een complexe scheiding gaat. Net wanneer je hen hard nodig hebt. En dat is lastig. Herkenbaar?

Via deze mini cursus help ik jou om een blikt te werpen op je netwerk. En om stil te staan bij hoe ze je kunnen helpen.

https://ouderschapnascheidingacademie.thinkific.com/courses/jouw-netwerk

 • Jouw communicatie:

Er zijn een aantal zaken waar je als gescheiden ouders allebei akkoord mee moet zijn of die een gezamenlijke aanpak of aanwezigheid van jullie beiden vragen. Je kan dus niet zomaar de andere ouder negeren en doen alsof dit gezin niet bestaat. Je kind verblijft namelijk ook in het andere gezin en heeft ook een relatie met de andere ouder die belangrijk is om zijn eigen kleur te ontdekken en zijn eigen stem te vinden. Sommige beslissingen die je als ouder moet nemen, vragen dus reflectie.
Is dit een beslissing waarover een verschil kan zijn tussen 2 gezinnen en waar je het kind in moet steunen om met dit verschil om te gaan?
Of is dit een kwestie waar toch een minimale communicatie voor nodig is? Indien ja, hoe kan je dan de geweldloze communicatie inzetten, die jou hierbij kan helpen. In deze mini cursus krijg je een stappenplan om jouw communicatie met de andere ouders te verzorgen.

https://ouderschapnascheidingacademie.thinkific.com/courses/Communicatie

 • Samen ouder zijn of toch gewoon naast elkaar?

Hoe doe je dat?

Als gescheiden ouder sta je voor veel beslissingen en taken alleen. Je moet goed nadenken wat jij je kind wil bijbrengen, welke waarde jij je kind wil meegeven, waar je toestemming voor geeft, wat jouw kompas als ouder is.
Maar er is natuurlijk ook nog de andere ouder en je moet je op één of andere manier verhouden ten opzichte van hem of haar. Daarover gaat deze mini cursus.

In deze mini cursus gaan we spreken over het installeren van het muurtje

Ik ga kort iets vertellen over het juridische kader, de spelregels die belangrijk zijn wanneer je een gescheiden ouder bent. Je moet weten wat mag en wat niet mag, wat moet en wat niet moet en… daarover bestaan veel misverstanden. Daarna gaan we de muur zetten tussen jou en het andere gezin. Je gaat leren hoe je kan toelaten dat het er in het andere gezin anders aan toe gaat dan in het jouwe. We gaan je als het ware vragen om het verschil te verdragen door te kiezen om te focussen op jouw gezin en waar jij wel/niet invloed op hebt. En dat is vaak erg moeilijk voor een betrokken ouder. Tenslotte gaan we spreken over het gevaar om bij conflicten te gaan demoniseren en hoe je bij jezelf herkent wanneer je mogelijks ook risico loopt dit te gaan doen. En je krijgt tips om dat in gesprek met je kind niet te doen.

https://ouderschapnascheidingacademie.thinkific.com/courses/het-muurtje-zetten

 • Jouw ouderschap

Ik ben niet altijd de ouder die ik zou willen zijn.

Herkenbaar?

Deze mini cursus gaat over jou als ouder, over wie jij bent en welke ouder je zou willen zijn. Ik ga je uitdagen om heel bewust na te denken over wat jij wil meegeven aan jouw kinderen... Ook al is de context waarin zij nu leven misschien niet helemaal diegene die jij had gewenst voor hen èn voor jou. Eerst gaan we via de metafoor van een krukje focussen op 3 pijlers, om je opvoeding op te bouwen met als doel je kinderen op een evenwichtige manier groot te brengen. Nadien ga jij reflecteren over jouw opvoeding en hoe deze is veranderd, nu je je kinderen grootbrengt als ouder in een éénoudergezin (of nieuw samengesteld gezin). Je zal misschien denken dat je dezelfde ouder bent gebleven, maar vaak is dat niet zo. Wanneer de context verandert, veranderen vaak ook een aantal aspecten automatisch mee. Iets wat jullie zo ingrijpend raakt, zal ongetwijfeld ook effect hebben op jou en dus ook op je opvoeding. Want jij bent een belangrijke, zo niet de belangrijkste tool in die opvoeding. We gaan ook inzoomen op jouw waarden. Wat wil jij meegeven aan je kinderen? Hoe zou jij willen dat je kind in de wereld staat? Welke lessen zou je je kind willen geven? Waarvan hoop je dat je kind later zal zeggen "Dat heb ik van mijn mama/papa geleerd." Tenslotte ga je nadenken over jouw behoeftes. Wat heb jij nodig om deze ouder te kunnen zijn? We keren terug naar de context. Om je kind die dingen mee te geven die je hen wil meegeven, moet jij er kunnen staan. We keken al eerder naar jouw triggers en naar de zaken die jou soms zo raken dat je jezelf wat verliest. Soms zullen die dingen je ook raken omdat ze schuren aan iets wat jij nodig hebt om je goed te kunnen voelen. In dit laatste stukje gaan we daarnaar kijken. Wat heb jij nodig om een goede ouder te kunnen zijn? Wie kan daar mee voor zorgen? Benieuwd naar hoe je terug voeling kan hebben met jouw ouderschapen vanuit de concepten van Parallel Solo Ouderschap ? Lees dan zeker verder.

https://ouderschapnascheidingacademie.thinkific.com/courses/jouwouderschap

 • Hoe de aanhoudende stress toxisch kan worden en wat dat doet met jou.

En welk effect dit alles heeft op jouw gedrag als ouderJe bent, zowel als persoon en als ouder veel verloren door de scheiding, maar zeker ook door het leven als gescheiden ouder. Je hebt je leven moet herorganiseren. Je moet veel ballen tegelijk in de lucht houden. Daarnaast maak je je misschien vaak zorgen.... over je toekomst, over de kinderen, over hoe het met hen gaat. Of over de andere ouder, hoe hij/zij het aanpakt, wat hij/zij wel of net niet doet voor de kinderen, over wat de kinderen daar horen, zien, meemaken.
Misschien maak je je in die mate zorgen dat jij het onveilig vindt, of niet verantwoord. Misschien voel je je erg machteloos omdat je er weinig aan kan doen.

Zelfs al is er maar een deeltje van bovenstaande op jou van toepassing ... sowieso raast er ongetwijfeld veel spanning doorheen je lijf.
In deze mini cursus gaan we het hebben over die spanning, die stress die jij al geruime tijd voelt en ervaart. Ik ga je uitleggen hoe die stress soms erg toxisch kan worden, omdat het te veel is en te lang aansleept. En ik ga jou vertellen welk effect dit kan hebben op jou en op je gedrag. En tenslotte geef ik je wat tips rond wat jij hieraan kan doen. Een korte mini cursus over wat stress doet met je brein, met je lichaam en met je gedrag. Vereenvoudigd en in mensentaal. Benieuwd? Lees dan zeker verder.

https://ouderschapnascheidingacademie.thinkific.com/courses/hoe-stress-toxisch-kan-worden

 • Verlies en rouw als gescheiden ouder

Bij een scheiding hoort verlies. En dat verlies voel je op vele vlakken.

Het verlies als gescheiden ouder is veel ruimer dan enkel het verlies van een relatie. Deze verliezen voelen als blauwe plekken.

Wanneer je in één van deze verliezen geraakt wordt of wanneer je het gevoel krijgt dat je opnieuw of nog meer kan verliezen, dan gaat je lichaam reageren. En vaak ontstaat daar in die reactie het conflict.

Deze mini cursus gaat over het verlies bij scheiding, maar vooral het verlies en de rouw als gescheiden ouder. We staan stil bij de link tussen conflict en verlies. We benoemen de verschillende facetten van verlies als gescheiden ouder. En we bespreken een roeibootje als metafoor voor jouw rouw als gescheiden ouder.

https://ouderschapnascheidingacademie.thinkific.com/courses/verlies-en-rouw-als-gescheiden-ouder

 • Cursus Parallel Solo Ouderschap

Als gescheiden ouder hoor je vaak wat 'de maatschappij' vindt dat jij zou moeten doen

Herkenbaar?

Onze maatschappij heeft een duidelijke mening over scheiding en ouderschap. Men heeft een mening over hoe ouders zich moeten gedragen na een scheiding. Men vindt dat ouders "samen ouder" moeten blijven. Men vindt dat ouders duidelijke afspraken moeten maken met elkaar. Men vindt dat ouders moeten blijven communiceren en aan één lijn moeten trekken.

Maar misschien blijkt dit, ondanks jouw inzet èn een grote liefde voor je kind, bij jullie niet te lukken. En dat is lastig. Herkenbaar?

Stel je nu eens voor dat jij de weg vindt om het anders aan te pakken. Dat het conflict jullie niet meer in de tang heeft. Dat de andere ouder jou minder raakt en hierdoor minder macht heeft op wie jij bent als ouder! Dat je je staande houdt, zelfs wanneer het conflict niet gaat liggen. Dat jij kan communiceren met de andere ouder op een geweldloze manier (zelfs al doet de andere ouder dat niet). Dat je voor jezelf zorgt èn je omringt met een steunend netwerk.

En het allerbelangrijkste, dat jij je focus houdt op je kind en wat je kind van je nodig heeft. Ook al groeit je kind op in een heel specifieke context van twee verschillende werelden.

Ik beloof het jou, het kan anders! Hoe? Ik help jou graag aan de hand van mijn online cursus over Parellel Solo Ouderschap, een manier van aanpak die de focus legt op jou èn de relatie met je kind.

https://ouderschapnascheidingacademie.thinkific.com/courses/parallel-solo-ouderschap-na-scheiding

Voor hulpverleners

https://ouderschapnascheidingacademie.thinkific.com/courses/werkboek

In deze online toolbox vind je meer dan 50 concrete oefeningen en werkbladen in PDF! Voor jou beschikbaar! Je kan ze bekijken en downloaden zo vaak als je wil. Je kan zelf kiezen welke oefeningen je wanneer inzet met jouw cliënten! In jouw praktijk. Zo kan jij voor jouw cliënt telkens een werkboek op maat maken. Of je maakt het je makkelijk en download het volledige werkboek... elke keer opnieuw.
De werkbladen zijn stuk voor stuk ontwikkeld om jou te helpen in jou dagelijkse praktijk.

Gebruik enkel de oefeningen die je nodig hebt!