Individueel therapeutisch aanbod

Als psychotherapeut heb ik me de voorbije jaren vooral gericht op jongvolwassenen (16+) en volwassenen.

Je kan met verschillende thema’s bij me terecht, maar ik heb me vooral verdiept in:

  • Rouw en verlieservaringen ( overlijden, scheiding, levend verlies, verhuis, …)
  • Zingevingsvragen en vragen met levenskeuzes
  • Chronische stresssituaties ( privé- en/of werkgerelateerd)
  • Vragen mbt ouderschap en opvoeding ( geweldloos verzet, opvoeding in bijzondere situaties,..)

Als therapeut hanteer ik een open, niet veroordelende houding.

Ik ga met jou mee op zoek, zal door vragen te stellen je proberen tot inzicht te brengen ,maar ik ga je ook, indien nodig, concrete handvatten geven.

Ik haal mijn inspiratie uit verschillende stromingen, zoals:

  • Systeempsychotherapie
  • ACT
  • Geweldloze en verbindende communicatie
  • Lichaamsgerichte oefeningen
"Later als de vele mooie herinneringen, de plaats van mijn verdriet hebben ingenomen
zal ik misschien kunnen verwoorden wat ik nu enkel met tranen kan vertellen"
Individueel therapeutisch aanbod
Individueel therapeutisch aanbod
Individueel therapeutisch aanbod
"We are not
thinking machines
that feel
rather we are
feeling machines
that think"
Antonio Damasio