Jongeren en Ouders Ondersteunen NA Scheiding

TEAM JOONAS

Een gespecialiseerd multidisciplinair team

dat therapeutische begeleiding biedt aan ouders en kinderen

tijdens èn na een scheiding,

met als focus

het ondersteunen van de reorganisatie van het ouderschap en de ouder-kind relatie na een scheiding,

het concreet vormgeven van het ouderlijk gezag,

de communicatie en

het opvoeden en leven in 2 gezinnen en 2 realiteiten