Aanbod bij (hoog)conflictscheiding

" Misschien is kwaadheid alleen maar, binnenste buiten gekeerd verdriet" - Griet Op de Beeck

In onze maatschappij heeft men een duidelijke mening wat het thema "scheidingen" betreft. Men heeft een mening over hoe ouders zich moeten gedragen na een scheiding. Men vindt dat ouders "samen ouder" moeten blijven. Men vindt dat ouders duidelijke afspraken moeten maken met elkaar, men vindt dat ouders moeten blijven communiceren en aan één lijn trekken.

In sommige scheidingssituaties lijkt dit alles, ondanks de inzet van ouders èn een grote liefde voor het kind, echter toch niet te lukken.

Met dit gespecialiseerd aanbod richt ik me tot ouders die zich in deze situaties bevinden, ouders bij wie het samenwerken, ondanks een grote liefde voor hun kind en veel goede wil (aan minstens één kant), toch niet lukt. Ouders die zouden willen tot afspraken komen, maar die voelen dat het water te diep is of dat het onderlinge wantrouwen in elkaar te groot is. Ouders die voelen dat ze de andere ouder niet gemotiveerd krijgen om mee te werken. Ouders die te gekwetst zijn door de andere ouder, fysisch of emotioneel. Of ouders die voelen dat hun lichaam erg gespannen blijft reageren en dat ze emotioneel blijven overspoeld raken bij het idee met de andere ouder in één ruimte te moeten zitten.

Daarnaast richt ik me tot iedereen die deze ouder omringt, omdat deze ouder veel meer steun verdienen. Steun die hen help en sterker maakt. Dus ik heb ook een aanbod voor jou...als ouder, als grootouder, als vriend, als familielid, als nieuwe partner.

I sat with my anger long enough,
until she told me
her real name was grief

Oudertherapie na scheiding: parallel solo ouderschap

Lees meer

Online aanbod: "Ouderschap na scheiding Academie"

NU ONLINE !!!

Lees meer

Psychotherapeutische hulp bij oudervervreemding en (dreigende) contactbreuk

Lees meer

Begeleiding in een nieuw samengesteld gezin voor ouder en parter, individueel of samen

Lees meer

Ondersteuning voor het netwerk van een ouder in een (conflict)scheiding

Lees meer

Verwezen door de rechtbank of het vertrouwencentrum kindermishandeling?

Lees meer
It's easy to judge. It's more difficult to understand. Understanding requires patience and compassion and a willingness to believe that good hearts sometimes choose poor methods. Through judging we separate. Through understanding we grow