Ondersteuning voor het netwerk van een ouder in een (conflict)scheiding

Wanneer in je omgeving ouders in een hoogconflictscheiding terechtkomen, raakt dit ook aan jou, als familie, als vrienden of als netwerk. Ook jij kan boos of teleurgesteld zijn, gekwetst of verdrietig.

En soms kan je zien hoe een ouder, iemand die dicht bij jou staat en waarvan je weet dat hij of zij hun kinderen erg graag zien, toch dingen zeggen of doen waar jij van voelt dat het niet helemaal oké is. En toch... Je weet niet steeds hoe je best reageert. Je weet niet goed wat je kan zeggen en wat niet. Je voelt iets aan, maar je durft het niet goed benoemen. Je wil niemand kwetsen. Je wil geen partij kiezen. Je wil iemand die dicht bij jou staat niet in de steek laten of kwetsen. Maar je maakt je zorgen.

Wanneer je deel uitmaakt van het steunnetwerk van een ouder in een conflictscheiding, speel je een belangrijke rol. Het netwerk rond een ouder kan erg steunend zijn voor de ouder en voor de kinderen. Maar soms loopt het anders. Dan geraakt het netwerk mee betrokken in de strijd.

Ik bied ook individuele ondersteuning voor het netwerk van een ouder in een moeilijke scheiding. Ik bekijk met jou wat jouw positie is, hoe jij de ouder die je nauw aan het hart ligt kan steunen, sturen en stimuleren.

Ondersteuning voor het netwerk van een ouder in een (conflict)scheiding
Ondersteuning voor het netwerk van een ouder in een (conflict)scheiding

If it takes a village
to raise a child
It takes a village
to support
that child's parents