Parallel Solo Ouderschap: gespecialiseerde oudertherapie

Ben je een ouder in een (conflict)scheiding en wil je graag individuele oudertherapie? Dan is dit aanbod mogelijks iets voor jou.

Ik specialiseerde me in de visie parallel ouderschap en ontwikkelde zelf het model "Parallel Solo Ouderschap", gebaseerd op 6 pijlers. Dit model is gegroeid vanuit mijn ruime praktijkervaring in het therapeutisch werken met ouders in een complexe scheiding en het is verankerd aan een aantal theoretische kaders.

Het model "Parallel Solo Ouderschap" is gebaseerd op een systemische visie van Lieve Cottyn ( Interactie Academie), aangevuld met inspiratie vanuit verschillende therapeutische stromingen. Vanuit deze visie wordt niet gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen de ouders. We zetten evenmin in op het rechtstreeks verbeteren van de communicatie tussen de ouders. Bij "Parallel solo ouderschap" ligt de focus de ouder-kindrelatie.

In een (conflict)scheiding trachten ouders nog vaak de andere ouder te veranderen, te overtuigen. In de context van conflict leidt dit echter enkel tot meer frustraties en spanningen. Binnen parallel solo ouderschap werken we vanuit een cirkel van invloed. In een conflictscheiding is er veel waar je geen invloed op hebt, een gegeven dat je als ouder een machteloos gevoel kan geven. Binnen parallel solo ouderschap gaan we zoeken naar waar je wel invloed op hebt en daar gaan we op inzetten. Tijdens de individuele gesprekken ga ik aan de slag met de ouder, die hulp vraagt en hulp zoekt. Ik zoek met jou wat jij kan doen om je weer steviger te voelen in je ouderschap. We zoomen in op wat een kind van zijn ouder in een bepaalde ontwikkelingsfase in de context van een (conflict)scheiding nodig heeft en wat jij als ouder daar zelf in kan betekenen. Ik luister naar de bezorgdheden van de ouder over de last van het kind en zoek mee naar hoe deze ouder de last kan verminderen. Ik help ouders om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen communicatie en beslissingen, ook al worden ze door de andere ouder uitgedaagd en soms geprovoceerd. Ik help jou om de spiraal van actie-reactie te doorbreken en zelf terug opvoedingskeuzes te kunnen maken ifv jouw eigen waarden en normen. Tenslotte help ik het verschil met de andere ouder toe te laten en te verdragen en zoek ik mee wat nodig is om de andere ouder, ondank het eigen verdriet en wantrouwen toch bestaansrecht te blijven geven als ouder van het kind.

Meer lezen over deze methodiek? Check hier!

Ik bied individuele oudertherapie aan één van beide ouders.

Wanneer beide ouders dergelijk traject wensen, werk ik samen met een collega uit mijn netwerk.

Lijkt dit iets voor jou? Neem dan zeker contact op!

Oudertherapie na scheiding: parallel solo ouderschap
Oudertherapie na scheiding: parallel solo ouderschap
Oudertherapie na scheiding: parallel solo ouderschap
To be a good parent
while my heart was breaking
was one of the hardest roles
I ever had to play

Wil je meer lezen over deze aanpak?

Bestel het boek: " Blijven staan ondanks de storm"